KEO HOTMELT CHỊU NHIỆT KÉM BỊ BIẾN TÍNH SẼ RA SAO?

Có dịp tiếp xúc với nhiều doanh nghiệp dùng Keo Hotmelt – mình nhận thấy nhiều nơi dùng keo chịu nhiệt kém, bị biến tính sau 24h sử dụng. Khi chuyển đổi sang sử dụng keo hotmelt của LÊ VÕ thì mới ohh ra rằng: Từ lúc dùng keo hotmelt giá rẻ máy móc bị … Continue reading KEO HOTMELT CHỊU NHIỆT KÉM BỊ BIẾN TÍNH SẼ RA SAO?