KEO HOTMELT CHỊU NHIỆT KÉM BỊ BIẾN TÍNH SẼ RA SAO?

Có dịp tiếp xúc với nhiều doanh nghiệp dùng Keo Hotmelt – mình nhận thấy nhiều nơi dùng keo chịu nhiệt kém, bị biến tính sau 24h sử dụng. Vậy sử dụng keo hotmelt ở nhiệt độ quá cao thì keo có bị biến tính không? KEO HOTMELT BỊ BIẾN TÍNH SẼ RA SAO?  Keo … Continue reading KEO HOTMELT CHỊU NHIỆT KÉM BỊ BIẾN TÍNH SẼ RA SAO?